Ebersteinska Hus G

Ebersteinska Hus G Renovering och ombyggnation av Hus G Ebersteinska till Lärlingsgymnasiet. Anpassning av befintliga lokaler för att uppfylla dagens krav och normer gällande gymnasieskolor. Beställare: Norrevo Färdigställt juni 2023 Klicka på bilderna för att se fler...

Lovisebergs Förskola

Lovisebergs Förskola Nybyggnad av förskola i två plan med 4 avdelningar, serveringskök, personalavdelning samt komplementbyggnader. Ungefärlig BTA 1 274 m.2 exkl. miljöhus och komplementbyggnader.Förskolan uppförd i området Svärtinge Skogsbacke. Beställare: Norrevo...

Kv Sippan

Kv Sippan Ombyggnad av kontorslokaler i två plan till  fem stycken hyreslägenheter. Fördelat på två lägenheter på 3 rok samt tre stycken på 2 rok. Beställare: Norrköping Byggmästare Förvaltning AB Färdigställdes i januari 2022. Klicka på bilderna för att se större...

Kv Oxeln

Kv Oxeln Ombyggnad av ca 6000 m2 kontorslokaler. Nu är de uppdelade i nya, fina lokaler med olika storlekar från ca 250m2 till 650 m2. De olika lokalerna disponerar även trevliga gemensamma ytor med tillhörande konferensrum. Beställare: Kungsleden Delar färdigställdes...

Kvillinge Äldrecenter

Kvillinge Äldrecenter Om- och tillbyggnad på 5400 m2 och uppdaterad utemiljö. Beställare: Norrköpings Kommun Färdigställt februari 2022 Klicka på bilderna för att se fler bilder. Vill du veta mer? Tillsammans hittar vi en lösning som passar dina behov. Fyll i namn och...