Här kommer en liten lägesrapport från stambytesfronten hos Byggentreprenören. Under sommaren blev vi klara med Kv. Violen i Haga. Ett projekt vi har utfört som totalentreprenad åt HSB Östra i Norrköping under ca. 1 år. Stambyte av 70st lägenheter i tre huskroppar med nya badrum, kök och hallar. Vi byggde fläktrum med FTX-aggregat för att hyresgästerna skulle få ett bättre innerklimat och dränerade om alla huskroppar. Nya tamburdörrar till alla lägenheter, nya gallerförråd i alla källare och ny tvättstuga. Vi gjorde även iordning en  lokal i ett av husen till en skollokal med kök och undervisningsutrymmen.

Tack alla inblandade, beställare, projektörer, UE mfl.

Nu har vi efter sommaren startat upp ett nytt projekt åt HSB Östra, Kv. Sållet. Stambyte av 30st lägenheter i Vidablick där vi likt Kv. Violen kommer renovera badrum, kök och hallar i lägenheterna. Vi bygger nytt fläktrum med FTX-aggregat, ny dränering runt huset och bygger upp nya förråd i källaren. Nya tamburdörrar och två nya tvättstugor. Projektet beräknas pågå fram till årsskiftet.