Kv. Spetsen

Kv. Spetsen Ombyggnad/Lokalanpassning av kontorslokaler för Skatteverket i Norrköping. Beställare var Fastighetsbolaget Spetsen HB och projektet var en totalentreprenad. Entreprenadsumman var ca 11,5 miljoner kronor och färdigställdes i februari 2016. Vill du veta...

Holmens Paper – PM 53

Holmen Paper – PM 53 Under ca. 7 månader har vi på Himmelsta varit delaktiga i ett av våra mest tekniskt svåra och utmanande uppdrag ute på Bravikens pappersbruk, ombyggnaden av pappersmaskinen PM 53. Vill du veta mer? Tillsammans hittar vi en lösning som passar dina...

Kv. bollen, Victoriaskolan

Kv. Bollen – Victoriaskolan Ombyggnad av Victoriaskolan i Norrköping. Beställare var Norrköpings Kommun och projektet var en delad generalentreprenad. Entreprenadsumman var ca 24 miljoner kronor och färdigställdes i oktober 2014. Vill du veta mer? Tillsammans hittar...

Söderledskyrkan

Söderledskyrkan Projektet var en totalentreprenad och omfattade om- och tillbyggnation samt nyinstallation av ventilationsanläggning av Söderledskyrkan. Entreprenaden färdigställdes juli 2014. Beställaren var Svenska Kyrkan och entreprenadsumman var på ca 5,7 miljoner...

Behandlingshemmet Ellen

Behandlingshemmet Ellen Renovering av större trävilla som fungerar som behandlingshem. Projektet som var en generalentreprenad slutfördes november 2013 och beställare var Norrköpings Kommun med en entreprenadsumma om ca 5,8 miljoner kronor. Vill du veta mer?...